Téarmaí agus Coinníollacha

Téarmaí agus CoinníollachaFáilte go dtí Láithreáin Geallta. Rialaíonn na téarmaí agus coinníollacha seo an úsáid a bhaineann tú as ár suíomh Gréasáin, agus trí rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin, aontaíonn tú cloí leo. Léigh na téarmaí seo go cúramach le do thoil roimh úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin.

Maoin Intleachtúil

Is le Stake Sites é gach ábhar ar an suíomh Gréasáin seo, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do ghrafaic, téacs, lógónna, íomhánna agus bogearraí, agus tá sé cosanta ag dlíthe cóipchirt idirnáisiúnta. Ní féidir leat aon ábhar ón suíomh Gréasáin seo a atáirgeadh, a dháileadh ná a mhodhnú gan ár gcead i scríbhinn a fháil roimh ré. Coinnímid gach ceart ar na hábhair ar ár suíomh Gréasáin, agus aontaíonn tú gan iad a úsáid nó a shaothrú ar aon bhealach a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dúinne nó dár ngnó.

Iompar Úsáideora

Trí úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin, aontaíonn tú gan dul i mbun aon cheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas:

  • Ábhar a phostáil atá mídhleathach, graosta nó clúmhillteach
  • Hacking nó iarracht a hack ár suíomh gréasáin
  • Ag déanamh aithrise ar úsáideoir nó eintiteas eile
  • Sárú aon dlíthe nó rialacháin

Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le do rochtain ar ár suíomh Gréasáin má sháraíonn tú na téarmaí agus coinníollacha seo. Coimeádaimid an ceart freisin caingean dlí a thionscnamh i do choinne má dhéanann tú aon iompar a dhéanann dochar dár ngnó nó dár gcáil.

Beartas Príobháideachais

Ag Láithreáin Geallta, táimid tiomanta do phríobháideacht a chosaint. Déanfaimid do chuid faisnéise pearsanta a bhailiú, a úsáid agus a nochtadh ach amháin de réir ár bPolasaí Príobháideachta. Trí úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag ár bPolasaí Príobháideachta.

Séanadh de Barántas

Soláthraíonn Stake Sites ár suíomh Gréasáin ar bhonn “mar atá” agus “mar atá ar fáil”. Ní ráthaíocht a thabhairt go mbeidh ár suíomh Gréasáin gan bhriseadh, saor ó earráidí, nó saor ó víris. Séantaímid gach barántas, sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do bharántas indíoltachta agus oiriúnachta chun críche áirithe. Ní dhéanaimid aon uiríll nó baránta faoi chruinneas, iomláine nó iontaofacht an ábhair ar ár suíomh Gréasáin nó na torthaí a d’fhéadfaí a fháil ónár suíomh Gréasáin a úsáid.

Teorainn le Dliteanas

Ní bheidh Láithreáin Geallta faoi dhliteanas i leith aon damáiste díreach, indíreach, teagmhasach, speisialta nó iarmhartach a eascraíonn as nó a bhaineann le do úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin. Áirítear leis seo, ach níl sé teoranta do, damáistí as caillteanas brabúis, sonraí, nó caillteanais doláimhsithe eile. Aontaíonn tú sinn a shlánú agus a choinneáil neamhdhíobhálach as aon éileamh, damáistí nó speansais a eascraíonn as úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin nó as sárú na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo.

Athruithe ar Théarmaí agus Coinníollacha

Coimeádaimid an ceart na téarmaí agus coinníollacha seo a nuashonrú ag am ar bith gan fógra. Trí leanúint d’úsáid ár suíomh Gréasáin, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag an leagan reatha dár dtéarmaí agus coinníollacha. Má dhéanaimid aon athruithe ábhartha ar na téarmaí agus coinníollacha seo, tabharfaimid fógra duit trí fhógra a chur ar ár suíomh Gréasáin nó trí ríomhphost a sheoladh chugat.

Rialaithe Dlí

Beidh na téarmaí agus coinníollacha seo faoi rialú ag dlíthe na Stát Aontaithe agus a fhorléiriú de réir dhlíthe na Stát Aontaithe. Déanfar aon díospóidí a eascróidh as na téarmaí agus coinníollacha seo nó a bhaineann leo a réiteach trí eadráin cheangailteach de réir rialacha Chomhlachas Eadrána Mheiriceá.

Teagmháil

Má tá aon cheist agat maidir lenár dtéarmaí agus coinníollacha, déan teagmháil linn ag tacaí[email protected]. Déanfaimid ár ndícheall freagra a thabhairt ar d'fhiosrúchán laistigh de thréimhse réasúnta ama.